Παράδοση εισιτηρίων

Το All England Club αρχίζει να στέλνει τα εισιτήρια των χρεογράφων στους κατόχους των χρεογράφων περίπου 3-4 εβδομάδες πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος. Στη συνέχεια λαμβάνουμε τα αποδεικτικά από τους κατόχους των ομολογιών και κατανέμουμε τις θέσεις. Προσπαθούμε να σας αποστέλλουμε τα εισιτήρια τουλάχιστον 7-10 ημέρες πριν από την ημέρα που θα παρακολουθήσετε το Wimbledon. Σε πολλές περιπτώσεις, θα είναι νωρίτερα από αυτό.

Η ψηφιακή έκδοση εισιτηρίων εισήχθη το 2021, για να διευκολύνουμε τη μεταφορά εισιτηρίων θα σας στείλουμε οδηγίες για το πώς να εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό και να κατεβάσετε την εφαρμογή "MyWimbledon" προκειμένου να παραλάβετε τα εισιτήρια στο smartphone σας.

el