Όροι & Προϋποθέσεις

Διεξάγουμε πάντα την επιχείρησή μας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και σεβόμαστε τους πελάτες μας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι όροι και οι προϋποθέσεις κράτησης είναι απαραίτητοι για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και την αποφυγή σύγχυσης. Οι ακόλουθοι είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις Κράτησης για το WimbledonDebentureOwners.com ("WDO").

Επισκεπτόμενοι, χρησιμοποιώντας ή παραγγέλνοντας από την ιστοσελίδα μας, WimbledonDebentureOwners.com, συμφωνείτε ρητά να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν την ιστοσελίδα.

Σημειώστε ότι όλα τα εισιτήρια και τα ταξιδιωτικά πακέτα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα κατά τη στιγμή της κράτησης και οι τιμές πώλησης ενδέχεται να αλλάξουν λόγω της μεταβαλλόμενης προσφοράς και ζήτησης των εισιτηρίων του Wimbledon Debenture. Να είστε σίγουροι ότι οι τιμές δεν θα αυξηθούν μετά την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης.

ΣΑΣ ΖΗΤΆΜΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΏΣΕΤΕ ΌΤΙ Η ΠΏΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΊΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΠΑΚΈΤΩΝ WIMBLEDON DEBENTURE ΑΠΌ ΤΗΝ WIMBLEDONDEBENTUREOWNERS.COM ("WDO"), ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΡΗΤΆ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΡΆΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ (ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΩΣ "ΣΎΜΒΑΣΗ"). ΟΠΟΙΟΙΔΉΠΟΤΕ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΊΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΣΆΣ ΕΠΙΠΛΈΟΝ Ή ΣΕ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΡΆΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΊΠΤΟΝΤΑΙ ΡΗΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ WDO.

 

Όροι & προϋποθέσεις κράτησης

(Α) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Αίτηση Κράτησης, καθορίζουν τη συμφωνία μεταξύ σας (η "Πελάτης") και WimbledonDebentureOwners.com ("WDO", "εμείς", "us") για την παροχή των Υπηρεσιών (η "Σύμβαση").

(Β) Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις προτού μας υποβάλετε το Αίτημα Κράτησης και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τυχόν απορίες σας. Όλες οι κρατήσεις υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις και δεν δεχόμαστε κρατήσεις με άλλους όρους.

 

1. Ερμηνεία & ορισμοί

1.1 Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις έχουν την ακόλουθη σημασία.

 • "Σε απευθείας σύνδεση Φόρμα κράτησης" σημαίνει την τυπική διαδικτυακή διαδικασία κρατήσεων της WDO μέσω της οποίας ένας πελάτης μπορεί να ζητήσει Υπηρεσίες,
 • "Αίτημα κράτησης" σημαίνει είτε: (α) την υποβολή από τον Πελάτη συμπληρωμένης ηλεκτρονικής Φόρμας Κράτησης στην WDO, στην οποία προσδιορίζονται οι ζητούμενες Υπηρεσίες, είτε (β) τον προσδιορισμό από τον Πελάτη των Υπηρεσιών που απαιτεί (και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που ζητά η WDO) με τρόπο διαφορετικό από την ηλεκτρονική Φόρμα Κράτησης (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπό την προϋπόθεση ότι η WDO έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να καθορίζει την εγκυρότητα κάθε τέτοιου αιτήματος,
 • "Χρεώσεις ακύρωσης" έχει την έννοια που του δίνεται στη ρήτρα 11.1,
 • "Αίτηση ακύρωσης" έχει την έννοια που του δίνεται στη ρήτρα 11.1,
 • "Τιμολόγιο επιβεβαίωσης" σημαίνει το τιμολόγιο που σας εκδίδεται για να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της κράτησής σας και τα πληρωτέα ποσά για τις Υπηρεσίες,
 • "Ημερομηνία έναρξης" σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται το τιμολόγιο επιβεβαίωσης,
 • "Σύμβαση" έχει την έννοια που του αποδίδεται στην αιτιολογική σκέψη (Α),
 • "Ψηφιακά εισιτήρια" σημαίνει τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, συνήθως προσβάσιμα μέσω μιας εφαρμογής σε ένα smartphone,
 • "Εκδήλωση" σημαίνει το γεγονός που καθορίζεται στην Αίτηση Κράτησης,
 • "Τεκμηρίωση εκδήλωσης" σημαίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πωλούμενο πακέτο (εκτός από τα εισιτήρια) σχετικά με την Εκδήλωση ή/και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων (κατά περίπτωση, αλλά όχι περιοριστικά), των Ταξιδιών, της διαμονής σε ξενοδοχεία, των εστιατορίων, των δρομολογίων, των χαρτών τοποθεσίας,
 • "Γεγονός ανωτέρας βίας" σημαίνει οποιαδήποτε περίσταση που δεν εμπίπτει στον εύλογο έλεγχο ενός συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δυσμενών καιρικών συνθηκών, θεομηνίας, πλημμύρας, ξηρασίας, σεισμού, άλλων φυσικών καταστροφών, επιδημίας ή πανδημίας, τρομοκρατικής επίθεσης, εμφυλίου πολέμου, πολιτικών ταραχών ή αναταραχών, πολέμου, απειλής πολέμου ή προετοιμασίας πολέμου, ένοπλης σύγκρουσης, επιβολής κυρώσεων, εμπάργκο ή διακοπής διπλωματικών σχέσεων, πυρηνικής, χημικής ή βιολογικής μόλυνσης ή ηχητικής έκρηξης, οποιοσδήποτε νόμος ή οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνεται από κυβέρνηση ή δημόσια αρχή, κατάρρευση κτιρίων, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα, οποιαδήποτε εργατική ή εμπορική διαμάχη, απεργίες, απεργιακές κινητοποιήσεις ή λοκ άουτ (εκτός σε κάθε περίπτωση από το επηρεαζόμενο μέρος ή εταιρείες του ίδιου ομίλου με το εν λόγω μέρος), μη εκτέλεση από προμηθευτές ή υπεργολάβους (εκτός από εταιρείες του ίδιου ομίλου με το επηρεαζόμενο μέρος) και διακοπή ή αποτυχία υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
 • "Διοργανωτής" σημαίνει (όπως ισχύει για την Εκδήλωση) τον τόπο διεξαγωγής, τον διοργανωτή, τον υπεύθυνο για τη φιλοξενία και την οργάνωση της Εκδήλωσης,
 • "Πακέτο" αφορά τη συνολική παροχή των Υπηρεσιών,
 • "Κόμμα" σημαίνει κάθε ένας από τον Πελάτη και την WDO (από κοινού οι "Κόμματα");
 • "Επαναδιοργανωμένη εκδήλωση" έχει την έννοια που του δίνεται στη ρήτρα 5.2,
 • "Υπηρεσίες" σημαίνει την παροχή οποιωνδήποτε εισιτηρίων, ταξιδιών ή/και υπηρεσιών που ζητούνται στην Αίτηση Κράτησης,
 • "Εκδήλωση αντικατάστασης" έχει την έννοια που του δίνεται στη ρήτρα 5.3 (α),
 • "Προμηθευτής" σημαίνει το τρίτο μέρος από το οποίο η WDO προμηθεύεται εισιτήρια, προϊόντα ή υπηρεσίες προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης,
 • "Εφαρμογή εισιτηρίων" σημαίνει την πλατφόρμα ψηφιακών εισιτηρίων που έχει δημιουργήσει ο διοργανωτής για τη διαχείριση και τη μεταφορά των ψηφιακών εισιτηρίων,
 • "Εισιτήρια" σημαίνει τα εισιτήρια, τις κάρτες εισόδου ή άλλα παρόμοια έγγραφα σχετικά με την είσοδο στην εκδήλωση,
 • "Ταξίδι" σημαίνει τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις προς και από την εκδήλωση, που περιλαμβάνονται στο πακέτο,
 • "Ιστοσελίδα" σημαίνει WimbledonDebentureOwners.com.

1.2 Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και της Αίτησης Κράτησης, τότε υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.

1.3 Η αναφορά στο γράψιμο ή στο γραπτό περιλαμβάνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

2. Αποδοχή, έναρξη και διάρκεια της σύμβασης

2.1 Η υποβληθείσα από τον Πελάτη Αίτηση Κράτησης θεωρείται ως αποδοχή από τον Πελάτη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.2 Η Αίτηση Κράτησης του Πελάτη θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από εμάς και η Σύμβαση αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης. Η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενσωματώνουν τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για μια Εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων όσων διατίθενται από τον Διοργανωτή ή είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Είναι ευθύνη του Πελάτη να λάβει, να διαβάσει και να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε τέτοιους ειδικούς όρους.

 

3. Όροι πληρωμής

3.1 Ο Πελάτης υποχρεούται:

(α) πληρώνουν 100% ("Πλήρης πληρωμή"), ή άλλο ποσοστό που κοινοποιείται στον Πελάτη ("Κατάθεση"), του συνολικού πληρωτέου ποσού για τις Υπηρεσίες (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης, και,

(β) σε περίπτωση που έχει καταβληθεί προκαταβολή, να καταβάλει το ανεξόφλητο υπόλοιπο το αργότερο 90 ημέρες πριν από την Εκδήλωση ή την ημερομηνία που αναφέρεται στο Τιμολόγιο επιβεβαίωσης ("Υπόλοιπο")

3.2 Εάν η WDO λάβει αίτημα κράτησης λιγότερο από 90 ημέρες πριν από την εκδήλωση, τότε, με την επιφύλαξη της αποδοχής του αιτήματος κράτησης από την WDO, το συνολικό πληρωτέο ποσό για τις υπηρεσίες (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο τιμολόγιο επιβεβαίωσης) είναι άμεσα απαιτητό και ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την πληρωμή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου επιβεβαίωσης (ή σε προγενέστερη ημερομηνία που η WDO απαιτεί την πληρωμή).

3.3 Χωρίς περιορισμό των λοιπών δικαιωμάτων ή μέσων αποκατάστασης της WDO, εάν ο Πελάτης παραλείψει να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό βάσει της Σύμβασης κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την εν λόγω πληρωμή:

(α) η WDO μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ με γραπτή ειδοποίηση- και

(β) ο Πελάτης καταβάλλει τα τέλη ακύρωσης σύμφωνα με τον όρο 11.1.

3.4 Η WDO δεν υποχρεούται να αποστείλει τα έγγραφα της εκδήλωσης ή τα εισιτήρια έως ότου ο Πελάτης καταβάλει όλα τα ποσά που οφείλονται στην WDO σύμφωνα με τον όρο 3.1 ή 3.2 (ανάλογα με την περίπτωση).

 

4. Εκδηλώσεις: Ημερομηνία, χρονοδιαγράμματα & είσοδος

4.1 Όλες οι ανακοινωθείσες ημερομηνίες, ώρες έναρξης, προγράμματα και χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις Εκδηλώσεις υπόκεινται σε αλλαγές. Όλες οι Υπηρεσίες υπόκεινται στο δικαίωμα του Διοργανωτή να αλλάξει ή να διαφοροποιήσει την ημερομηνία, τις ώρες έναρξης, το πρόγραμμα ή το πρόγραμμα μιας Εκδήλωσης λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέραν του εύλογου ελέγχου του.

4.2 Τα παρεχόμενα εισιτήρια αφορούν την ημερομηνία και την τοποθεσία που αναγράφεται και δεν παρέχουν δικαίωμα στον κάτοχο εισιτηρίου να παρακολουθήσει συγκεκριμένο αγώνα ή μεμονωμένο παίκτη.

4.3 Η είσοδος σε μια εκδήλωση υπόκειται στους όρους εισδοχής του διοργανωτή. Παρακαλείστε να ενημερωθείτε απευθείας από αυτούς.

 

5. Τροποποίηση, αναβολή ή ακύρωση εκδήλωσης

5.1 Η WDO δεν φιλοξενεί ούτε οργανώνει εκδηλώσεις και δεν εγγυάται ότι θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εκδήλωση. Η WDO δεν παραβιάζει τη σύμβαση λόγω ακύρωσης, αναβολής ή εγκατάλειψης οποιασδήποτε εκδήλωσης.

5.2 Εάν μια Εκδήλωση αναβληθεί και επαναπροσδιοριστεί για μια εναλλακτική ημερομηνία ("Επαναδιοργανωμένη εκδήλωση"), η WDO μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε:

(α) να μεταφέρει το Αίτημα Κράτησης του Πελάτη στην Επαναπροσδιορισμένη Εκδήλωση, οπότε η παρούσα Σύμβαση (και οι υποχρεώσεις των Μερών βάσει αυτής) δεν επηρεάζονται και, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να τεθούν σε ισχύ οι όροι της Σύμβασης, το Αίτημα Κράτησης θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναφερόμενο στην Επαναπροσδιορισμένη Εκδήλωση- ή

(β) να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ με γραπτή ειδοποίηση προς τον Πελάτη και ο Πελάτης θα λάβει επιστροφή χρημάτων η οποία θα περιορίζεται στο ποσό που έλαβε η WDO από τον Προμηθευτή μείον τυχόν έξοδα κράτησης/και ή έξοδα διακίνησης.

5.3 Εάν μια Εκδήλωση ακυρωθεί (και δεν επαναπρογραμματιστεί), η WDO μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε:

(α) να σας προσφέρει μια εναλλακτική εκδήλωση παρόμοιας φύσης και αξίας ("Εκδήλωση αντικατάστασης"). Θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 7 ημερών από τη στιγμή που θα σας προσφερθεί η εκδήλωση αντικατάστασης εάν επιθυμείτε να την αποδεχτείτε. Εάν αποδεχτείτε την εκδήλωση αντικατάστασης, οι όροι της παραγγελίας θα θεωρηθεί ότι έχουν τροποποιηθεί αναλόγως. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε την αντικατάσταση ή δεν απαντήσετε εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου, θα το αντιμετωπίσουμε ως αίτημα ακύρωσης της Σύμβασης σύμφωνα με την πολιτική μας για την ακύρωση που ορίζεται στον όρο 11.

(β) Εάν ο Προμηθευτής επιτρέπει και εξουσιοδοτεί επιστροφές χρημάτων στην WDO, ο Πελάτης θα λάβει αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων η οποία θα περιορίζεται στο ποσό που έλαβε η WDO από τον Προμηθευτή μείον τυχόν τέλη κράτησης και/ή διακίνησης.

5.4 Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης ή εγκατάλειψης μιας πολυήμερης εκδήλωσης, τυχόν προσφορές αποζημίωσης σε σχέση με τις μερικές ακυρώσεις εκδηλώσεων υπόκεινται στη ρήτρα 5.3 και στους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε διοργανωτή ή/και στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή και δεν μπορούν να εγγυηθούν.

5.5 Συνιστάται στον Πελάτη να φροντίσει, με δική του αποκλειστική δαπάνη, να συνάψει το δικό του ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη τυχόν κινδύνων που σχετίζονται με την ακύρωση της Εκδήλωσης.

 

6. Αλλαγές στην κράτηση από την WDO

6.1 Η WDO μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει, να παραλείψει ή με άλλο τρόπο να αλλάξει τις Υπηρεσίες, όταν αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που απαιτείται λόγω των ενεργειών του Διοργανωτή, του Προμηθευτή ή άλλου σχετικού τρίτου μέρους), και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.

6.2 Κατά παρέκκλιση της ρήτρας 6.1, εάν:

(α) η WDO και ο Πελάτης έχουν συμφωνήσει ότι συγκεκριμένα ποσά που καταβάλλονται στην WDO θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή συγκεκριμένων Υπηρεσιών και

(β) η WDO δεν θα παρέχει πλέον τις εν λόγω πτυχές των Υπηρεσιών λόγω των αλλαγών της στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τα δικαιώματά της βάσει της ρήτρας 6.1,

τότε η WDO επιστρέφει το σχετικό ποσοστό των ποσών που της καταβλήθηκαν.

 

7. Τιμές

7.1 Οι τιμές για οποιαδήποτε πακέτα ταξιδιού ή/και διαμονής που αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου (όπου ισχύει), ο οποίος επιβαρύνει την WDO σύμφωνα με το σύστημα περιθωρίου των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει ΦΠΑ προς επιστροφή.

7.2 Η WDO διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τα μεταφορικά για την παράδοση των εγγράφων της εκδήλωσης ή/και των εισιτηρίων.

7.3 Η WDO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή που διαφημίζεται για τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή πριν από την Εκδήλωση, προκειμένου να αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στο κόστος της WDO.

 

8. Εισιτήρια & Τεκμηρίωση εκδηλώσεων

8.1 Τα εισιτήρια παρέχονται στον Πελάτη στην ονομαστική τους αξία, ωστόσο στην τιμή που καταβάλλει ο Πελάτης ενδέχεται να περιλαμβάνονται και άλλες χρεώσεις υπηρεσιών (όπως αμοιβές δικαιωμάτων ή προμήθειες), σύμφωνα με τη ρήτρα 3.

8.2 Τα έγγραφα της εκδήλωσης και τα εισιτήρια παρέχονται συνήθως στον Πελάτη 7-10 ημέρες πριν από την εκδήλωση (με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει καταβάλει την πλήρη πληρωμή σύμφωνα με τη ρήτρα 3). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εισιτήρια δεν θα παρέχονται πριν από την εκδήλωση και θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τον χώρο διεξαγωγής την ημέρα της εκδήλωσης. Η WDO ενημερώνει τον Πελάτη για την περίπτωση αυτή. Ορισμένα στοιχεία του πακέτου, όπως οι ταξιδιωτικές κάρτες, συνήθως αποστέλλονται σε διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε θυρωρό ξενοδοχείου.

8.3 Τα εισιτήρια για μια Εκδήλωση μπορεί μερικές φορές να παρέχονται ως "ψηφιακά εισιτήρια". Για να μπορέσουμε να στείλουμε τα ψηφιακά εισιτήρια, ο πελάτης θα πρέπει να δημιουργήσει την απαιτούμενη "εφαρμογή εισιτηρίων", όπως καθορίζεται από τον διοργανωτή, λεπτομέρειες της οποίας θα σας δοθούν.

8.4 Δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές χρημάτων για χαμένα "χάρτινα" εισιτήρια, ωστόσο, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόκτηση διπλών εισιτηρίων, αν και θα υπάρχει η ανάλογη διοικητική αμοιβή για την οργάνωση τέτοιων εισιτηρίων.

8.5 Όταν τα ψηφιακά εισιτήρια έχουν αποσταλεί στον Πελάτη, τότε τα εισιτήρια θα θεωρείται ότι σας έχουν παραδοθεί όταν λάβετε επιβεβαίωση ότι τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για αποδοχή στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, όπου είναι απαραίτητο, η WDO θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσει με οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα (ή προβλήματα) αντιμετωπίσετε.

 

9. Αλλαγές στις κρατήσεις από τον Πελάτη

9.1 Εάν ο Πελάτης ενημερώσει την WDO για τη μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων, τότε:

(α) τα τέλη ακύρωσης θα καταβάλλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τον όρο 11 (υπολογιζόμενα σε αναλογική βάση) και

(β) Η WDO διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ, με γραπτή ειδοποίηση προς τον Πελάτη, και σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλει τέλη ακύρωσης σύμφωνα με τον όρο 11.

 

10. Τερματισμός

10.1 Εάν ο Πελάτης:

(α) διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης (εκτός από την υποχρέωση του Πελάτη να καταβάλει WDO, οπότε εφαρμόζεται η Ρήτρα 3.3) και (εάν η παράβαση αυτή είναι επανορθώσιμη) παραλείπει να επανορθώσει την παράβαση αυτή εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της BSTL προς τον Πελάτη,

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή βήμα σε σχέση με την είσοδό του σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, προσωρινής εκκαθάρισης ή οποιονδήποτε συμβιβασμό ή διακανονισμό με τους πιστωτές του (εκτός αν πρόκειται για φερέγγυα αναδιάρθρωση), την εκκαθάρισή του (είτε οικειοθελώς είτε με δικαστική απόφαση, εκτός αν πρόκειται για φερέγγυα αναδιάρθρωση), το διορισμό διαχειριστή σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του ή την παύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή, αν η ενέργεια ή το βήμα γίνεται σε άλλη δικαιοδοσία, σε σχέση με οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία στη σχετική δικαιοδοσία,

(γ) αναστέλλει ή απειλεί να αναστείλει ή παύει ή απειλεί να παύσει να ασκεί το σύνολο ή σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του- ή

(δ) η οικονομική κατάσταση του Πελάτη επιδεινώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, κατά τη γνώμη του WDO, να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα του Πελάτη να εκπληρώσει επαρκώς τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης,

τότε η WDO μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ με γραπτή ειδοποίηση προς τον Πελάτη και θα ισχύουν οι χρεώσεις ακύρωσης.

 

11. Πολιτική ακύρωσης

11.1 Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει τη Σύμβασή του, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση ακύρωσης στην WDO ("Αίτηση ακύρωσης") και τις ακόλουθες χρεώσεις ("Χρεώσεις ακύρωσης") είναι άμεσα πληρωτέα στην WDO:

(α) Κρατήσεις που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη στιγμή της κράτησης. 100% του συνολικού ποσού καταβάλλεται. (Σε περίπτωση που η Αίτηση Ακύρωσης υποβάλλεται περισσότερες από 90 ημέρες πριν από την Εκδήλωση, η WDO θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσει τις απώλειες για λογαριασμό του Πελάτη).

(β) Όταν ένα τιμολόγιο επιβεβαίωσης ορίζει πληρωμές σε στάδια:

     (i) Εάν η WDO λάβει την Αίτηση Ακύρωσης 90 ή περισσότερες ημέρες πριν από μια Εκδήλωση, αλλά πριν από το την ημερομηνία "οφειλόμενης προκαταβολής" που αναφέρεται στο τιμολόγιο επιβεβαίωσης, 10% του συνολικού ποσού είναι πληρωτέο.

     (ii) Εάν η WDO λάβει την Αίτηση Ακύρωσης περισσότερο από 90 ημέρες πριν από την Εκδήλωση, αλλά μετά το την ημερομηνία "οφειλόμενης προκαταβολής", όπως ορίζεται στο τιμολόγιο, το Η προκαταβολή είναι πληρωτέα.

     (iii) Εάν η WDO λάβει την Αίτηση Ακύρωσης 90 ημέρες ή λιγότερο πριν από μια Εκδήλωση, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί από τον Πελάτη κατά την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Ακύρωσης, 100% του συνολικού ποσού καταβάλλεται.

11.2 Εάν ο Πελάτης παραλείψει να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό βάσει της Σύμβασης κατά την ημερομηνία λήξης και η WDO καταγγείλει στη συνέχεια τη Σύμβαση λόγω αυτής της μη πληρωμής, τότε ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει ακυρώσει την κράτηση ως αποτέλεσμα της μη πληρωμής, σύμφωνα με τον όρο 3.3. Τότε θα οφείλονται τέλη ακύρωσης σύμφωνα με τη ρήτρα 11.1.

 

12. Ευθύνη

12.1 Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη ενός συμβαλλόμενου μέρους:

(α) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια της ίδιας ή των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων της,

(β) για απάτη ή δόλια παραπλάνηση- ή

(γ) για παραβίαση των όρων που απορρέουν από το άρθρο 2 του νόμου περί προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών του 1982 (τίτλος και αθόρυβη κατοχή) ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 12.1, η WDO δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, είτε πρόκειται για σύμβαση, είτε για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε για άλλο λόγο:

(α) απώλεια εσόδων ή αναμενόμενων εσόδων,

(β) απώλεια αποταμιεύσεων ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων,

(γ) απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών,

(δ) απώλεια κερδών ή αναμενόμενων κερδών,

(ε) άσκοπες δαπάνες- ή

(στ) τυχόν έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες.

12.3 Η WDO δεν φέρει καμία ευθύνη για:

(α) αλλαγές στην ημερομηνία, την ώρα έναρξης ή το πρόγραμμα μιας Εκδήλωσης,

(β) την παράδοση, την ποιότητα, την απόδοση, την ασφάλεια ενός Γεγονότος,

(γ) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστη ο Πελάτης κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με μια Εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, ζημίας ή κλοπής οποιασδήποτε προσωπικής περιουσίας,

(δ) οποιαδήποτε απώλεια ανέσεων ή απολαύσεων που υπέστη ο Πελάτης σε σχέση με ένα Γεγονός, ή

(ε) οποιαδήποτε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων από τον διοργανωτή ή τον προμηθευτή,

εκτός μόνο στο βαθμό που η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να περιοριστεί από το νόμο.

12.4 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 12.1, η μέγιστη συνολική ευθύνη της WDO σε περίπτωση σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως πως, όπως και αν προκύπτει, βάσει ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση περιορίζεται στα ποσά που λαμβάνονται από τον Πελάτη βάσει της παρούσας σύμβασης.

 

13. Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας

13.1 Η WDO συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΓΚΠΔ, οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

13.2 Εάν ανά πάσα στιγμή επιθυμείτε να ενημερώσετε ή να αφαιρέσετε κάποια ή όλα τα στοιχεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

14. Γενικά

14.1 Εκχώρηση και άλλες συναλλαγές.

(α) Η WDO μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει, να υποθηκεύσει, να επιβαρύνει, να υποκαταστήσει, να παραχωρήσει υποάδειες, να κηρύξει καταπίστευμα ή να χειριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης. Εάν η WDO ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Πελάτη.

(β) Ο Πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει, να υποθηκεύσει, να επιβαρύνει, να υποκαταστήσει, να παραχωρήσει άδεια χρήσης, να κηρύξει καταπίστευμα ή να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της WDO.

14.2 Περαιτέρω διασφάλιση. Με δικά του έξοδα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει, και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι κάθε αναγκαίο τρίτο μέρος θα εκτελέσει αμέσως τα έγγραφα και θα προβεί στις πράξεις που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης.

14.3 Ολόκληρη συμφωνία.

(α) Η Σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών και αντικαθιστά και εξαλείφει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις και συνεννοήσεις μεταξύ τους, είτε γραπτές είτε προφορικές, σχετικά με το αντικείμενό της.

(β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι δεν θα έχει ένδικα μέσα σε σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, δήλωση, διαβεβαίωση ή εγγύηση (είτε έγινε αθώα είτε εξ αμελείας) που δεν ορίζεται στη Σύμβαση. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος συµφωνεί ότι δεν θα έχει καµία αξίωση για αθώα ή εξ αµελείας ψευδή δήλωση µε βάση οποιαδήποτε δήλωση στη Σύµβαση.

14.4 Παραλλαγή. Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή της Σύμβασης δεν θα έχει ισχύ εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από τα Μέρη (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους).

14.5 Δικαιώματα τρίτων. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν παρέχουν δικαιώματα βάσει του νόμου περί συμβάσεων (δικαιώματα τρίτων) του 1999 για την επιβολή οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή της Σύμβασης.

14.6 Ανωτέρα βία.

(α) Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ούτε ευθύνεται για καθυστέρηση στην εκπλήρωση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης, εάν η εν λόγω καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος εκτέλεσης παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εκτέλεση της υποχρέωσης καθυστέρησε ή δεν εκτελέστηκε λόγω του γεγονότος ανωτέρας βίας.

(β) Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας εμποδίζει, παρεμποδίζει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για συνεχή περίοδο μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων, το συμβαλλόμενο μέρος που δεν επηρεάζεται από το γεγονός ανωτέρας βίας μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση προς το επηρεαζόμενο συμβαλλόμενο μέρος.

(γ) Προς αποφυγή αμφιβολιών, η παρούσα ρήτρα 14.6 δεν θα ισχύει σε περίπτωση ακύρωσης, αναβολής ή εγκατάλειψης μιας εκδήλωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η ρήτρα 5.

14.7 Ειδοποιήσεις. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία που δίνεται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να είναι γραπτή, να απευθύνεται στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος στην έδρα του ή σε άλλη διεύθυνση που το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να έχει καθορίσει εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα και να παραδίδεται προσωπικά ή να αποστέλλεται με προπληρωμένο ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας ή άλλη υπηρεσία παράδοσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή με εμπορικό ταχυμεταφορέα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

14.8 Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που απορρέουν από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

14.9 Εμπορική επωνυμία: Το WimbledonDebentureOwners.com είναι εμπορική επωνυμία της Belgravia Sports Travel Ltd (Αριθμός μητρώου: 12294972 Αγγλία και Ουαλία).

14.10 Δικαιοδοσία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί αμετάκλητα ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή τους.

 

©2024 Belgravia Sports Travel Ltd, με την επωνυμία WimbledonDebentureOwners.com. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

el